Breaking News

Důležitost stanovení cílů

Důležitost stanovení cílů v životě je nepopiratelná, přesto většina lidí neví, jak si cíle správně stanovit. Téměř každý (včetně mě) je vinen tím, že od sebe očekává příliš mnoho nebo příliš málo, což narušuje jak stanovení cílů, tak naši snahu o jejich dosažení. Pokud máte také pocit, že jste za to vinni, nebojte se. Tento článek ukáže, jak si také můžete stanovit cíle pro úspěch. Pojďme se rovnou ponořit!

Výhody stanovení cílů

Pozitivní psychologie definuje stanovení cílů jako „úspěšný akční plán, který jsme si sami stanovili“, klíčové slovo je zde „úspěšné“. To znamená, že když se naučíte stanovovat cíle efektivně, budete toho schopni dejte svým úkolům smysl, řiďte svůj život lépe a posouvejte se vpřed. Stanovení cílů je úzce spojeno s zvýšení motivace, sebeúcty a autonomie. Vzestup sebedůvěry a sebedůvěry, který zažíváte po splnění stanoveného cíle, bude zvláště užitečný ve vašem osobním životě, práci a pro vaše duševní zdraví (což podrobněji popíšeme v článku). Takže, v nejzákladnějších termínech, stanovení cílů pro sebe je v podstatě tvořit plán pro ovládání vašeho seznamu úkolů. A jakmile se začnete dívat na svět cíleně, neúspěchy a neúspěchy se stanou dočasnými překážkami, než si můžete stanovit ještě lepší cíle. Tento způsob myšlení může udělat zázraky pro vaše sebezdokonalení.

Jaké jsou SMART cíle?

Bez ohledu na to, jak hloupé se mohou zdát, stanovení cílů pro sebe se může snadno změnit ve výzvu. Většina lidí se provinila tím, že jsou příliš ambiciózní při stanovování cílů, nebo se podceňují. Na oplátku, aby pomohli lidem stanovit si lepší a realističtější cíle, vyvinuli psychologové koncept SMART cíle. Zkratka SMART znamená:

Skonkrétní: Váš cíl by měl být konkrétně o jedné věci nebo konceptu a měl by být také účelný. Buďte co nejužší ve své definici, abyste nenechali žádný prostor pro zmatky. Pomůže vám položit si otázku, proč si tento cíl vůbec kladete.

Msnadné: Měl by existovat jasný cíl, kdy dosáhnete uvedeného cíle, a musíte být schopni měřit svůj pokrok, když k němu směřujete.

Adosažitelné: Ujistit se, že jsou vaše cíle dosažitelné, je jedním z nejdůležitějších tipů pro stanovení cílů. Buďte realističtí ohledně svých silných stránek a také svých limitů. To, že od sebe očekáváte příliš mnoho, může vážně omezit váš pokrok a motivaci.

READ ALSO:  Co chce generace Z na pracovišti?

Relevant: Váš cíl by měl dávat smysl v rámci vašeho života, měl by být v souladu s vašimi budoucími plány, podporovat vaše sny a odrážet vaše osobní hodnoty. Pokud to není relevantní pro váš život a vaše myšlení, je pravděpodobné, že nebudete dostatečně motivováni, abyste to dokončili.

Time-bound: Poněkud související s ‘M’, měli byste mít cílový termín dokončení svého úkolu (úkolů) a dosažení svého cíle. To nemusí být extrémně konkrétní, zvláště pokud jde o cíl, jehož dosažení bude trvat dlouho. Měli byste však mít na mysli určitý konečný bod, abyste mohli podle toho sledovat svůj pokrok.

Jakmile změníte svůj proces a začnete si stanovovat cíle na základě těchto 5 kritérií, uvidíte a pocítíte rozdíl.

Příklad cíle SMART

Řekněme, že jste na volné noze a momentálně pracujete z domova. Bojujete s vytvořením zdravé rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, protože máte tendenci se přetěžovat. Všimli jste si, že to vedlo k poklesu vašeho duševního zdraví, většinou kvůli vyhoření a pocitům izolace. V důsledku toho jste se rozhodli stanovit si za cíl snížit počet hodin navíc a věnovat více času společenskému životu. Příkladem cíle SMART v tomto případě může být: „Chci vytvořit zdravější pracovní rozvrh a trávit více kvalitního času se svými blízkými, abych zlepšil své duševní zdraví. Abych toho dosáhl, zkrátím své hodiny z X hodin týdně na Y hodin týdně na měsíc a zbývající Z hodin týdně budu místo toho věnovat socializaci. Během této doby také zhodnotím svou produktivitu a duševní pohodu, pokud tato změna vytvoří rozdíl, a podle toho se přeorganizuji.“ Pojďme si projít, jak to zaškrtne všechna políčka SMART cílů. Charakteristický: Důvody pro vaše stanovení cílů jsou jasné a definovali jste konkrétní akci (zkrácení hodin).Měřitelný: Rozhodli jste se zkrátit svou pracovní dobu z X na Y.Dosažitelný: Váš cíl zkráceného počtu hodin je (teoreticky) v perfektním parku, který vám poskytne více prostoru k dýchání a zároveň zaručí, že stále můžete dokončit své úkoly. Pokud si nemůžete vystačit s těmito měřeními X, Y a Z, budete mít více znalostí o tom, jak je doladit podle vašich potřeb. Relevantní: Váš cíl přímo souvisí s vaším pracovním a osobním životem a jeho cílem je vyřešit ústřední problém ve vašem současném stavu. Časově omezený: Budete to zkoušet po dobu jednoho měsíce a poté to změňte a v případě potřeby to zopakujte.

Co dělat, když se vám nepodařilo dosáhnout cíle

I když se budete řídit směrnicí SMART cíl a myslíte si, že jste si stanovili dokonale zvládnutelné a realistické cíle, stále se vám nemusí podařit jich dosáhnout. Nebojte se, stává se to i těm nejlepším z nás. Zde je krátký kontrolní seznam ve 4 krocích, který vám pomůže nasměrovat vás na správnou cestu, když se vám nedaří dosáhnout cíle:

READ ALSO:  Užitečné techniky pro zvýšení produktivity pro sólové talenty

1. Nebuďte na sebe příliš tvrdí

Jak jsem řekl, stává se to těm nejlepším z nás. Jít do toho s negativní myšlenky o vašem (dočasném) selhání mohou vytvořit překážku pro vaše sebezdokonalování. Místo toho se zaměřte na výhody stanovení cílů, stanovte si nový a zkuste to znovu!

2. Vyhodnoťte, co se pokazilo

Měli jste potíže s dodržením stanoveného termínu? Bylo vašich úkolů příliš mnoho příliš málo? Bylo trvání příliš dlouhé, příliš krátké? A co je nejdůležitější, byl problém vaší formulací cíle, nebo nepředvídané nezávislé důvody? Udělejte si čas na přemýšlení o tom, co bylo s vaším SMART cílem špatně, a přemýšlejte o tom, jak to můžete zlepšit namísto.

3. Ať vám to dává smysl

Výzkum zjistili, že v roce 2015 více než 80 % novoročních předsevzetí selhalo. Mnoho lidí po nějaké době nedodrží svá novoroční předsevzetí, protože jejich cíle byly buď příliš nereálné, nebo prostě začali ve špatnou dobu, jen aby ‚zapadli do trendu‘. Jistě, předsevzetí mohou být pro mnoho lidí skvělým zdrojem motivace, ale pro vás nemusí mít smysl začínat v tu dobu nebo s takovou intenzitou. To je důvod, proč, když reformujete svůj cíl, pamatujte, že účelem stanovení cílů je prospívat vám, takže zkuste udělat to, co pro vás bude nejlepší.

4. Věřte ve své schopnosti

Sebedůvěra je nesmírně důležitá, když začínáte svou cestu. Vězte, že to, že jste toho nemohli dosáhnout napoprvé, neznamená, že to nezvládnete znovu. Zkuste se na svůj počáteční neúspěch dívat jako na odrazový můstek k tomu, abyste se lépe poznali a stali se zručnějšími ve vytváření lepších cílů. A jakmile si stanovíte zvládnutelný cíl, který zapadá do vaší osobnosti, není důvod, abyste o svých schopnostech pochybovali.

READ ALSO:  Řešení mikroagresí v práci

5- Sledujte svůj pokrok na cestě

Bez ohledu na to, jak moc se snažíte soustředit na pozitiva, stále můžete zjistit, že nejste schopni cítit se motivováni. Jakmile začnete efektivně sledovat svůj pokrok a uvidíte, že nezůstáváte na místě, každé malé zlepšení vás bude inspirovat k pokračování. Pomůže vám také určit, co změnit nebo zlepšit s vašimi budoucími cíli.

Stanovení cílů, které pomohou vašemu duševnímu zdraví

Péče o své duševní zdraví se může občas zdát obtížná, ale se správným přístupem je rozhodně možné, aby byl váš život lépe zvládnutelný. Zde přichází na řadu stanovení cílů. Stanovení konkrétních cílů může způsobit výrazné změny ve stavu duševního zdraví člověka. Zejména u podmínek, které ovlivňují vaši koncentraci a schopnosti dlouhodobého plánování, jako je ADHD, může být stanovení cílů klíčové pro fungování neurodivergentních lidí – dokonce i na každodenní bázi. Pokud chcete do svého života neurodivergentního člověka začlenit konzistentní stanovování cílů, zkuste je rozdělit na jednoduché denní úkoly a dlouhodobé cíle. Některé rady ohledně stanovování cílů mohou být pro neurodiverzní lidi irelevantní, takže přijměte návrhy a změnit své cíle, aby vyhovovaly sobě. Některé denní cíle mohou zahrnovat uspořádání svého pokoje nebo například vstát z postele.

Stanovení cílů pro úspěch jako freelancer

Vlastní řízení podniku vyžaduje stanovení jasných a realistických cílů. Na cestě k úspěchu vám cíle mohou pomoci zvládnout menší každodenní úkoly a zároveň sloužit jako nástin pro budoucí obchodní plány. Zvyšte svou produktivitu a získejte lepší přehled o svém osobním životě stanovením cílů pro sebe jako nezávislého pracovníka. Mezitím eliminujte zbytečný stres užíváním Ruul, komplexní platforma, která umožňuje autonomní práci a samostatně výdělečně činné profesionály. Pomocí funkcí Ruul pro práci, finance a dodržování předpisů můžete spravovat a automatizovat své administrativní úkoly z jednoho místa a ponechat si více času na sebezdokonalování. Nezapomeňte se nyní zaregistrovat a držet krok s blogem Ruul, kde najdete další informace o volné noze.

About admin

Check Also

Jak najít ziskovou práci na volné noze

Jak najít ziskovou práci na volné noze

Každý má rád trochu peněz navíc, že? Ať už pracujete na plný úvazek nebo máte …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *